News of Berlin Refugee Movement – from inside

Abolish Residenzpflicht! Abolish ‚Lagers‘! Stop Deportations! Right to Work and Study!


Leave a comment

فراخوان راهپیماییما همه اورانین‌پلاتز هستیم و اورانین‌پلاتز باقی خواهیم ماند

14.00

این متن فراخوانی است برای یک راهپیمایی بزرگ در روز شنبه، پانزدهم دسامبر!

ما راه‌پیمایی را از اورانین پلاتز آغاز خواهیم کرد و از آنجا همه با هم به الکساندرپلاتز خواهیم رفت که دفترکار فرانک هنکل، سناتور امور داخلی [ایالت برلین] آنجا قرار دارد. ما شب را آنجا به صبح خواهیم رساند تا اولتیماتوم تخلیه‌ی کمپ پس گرفته شود.

ما پناهجویانِ حاضر در آلمان هستیم. چهارده ماه پیش، تصمیم گرفتیم که دیگر زیر بار شرایط فلاکت‌بار زندگیمان در این کشور نرویم. تصمیم گرفتیم تا زیر بارِ زندگی در اردوگاه‌های منزوی‌کننده نرویم و علیه تبعیض هرروزه بشوریم. Continue reading


Leave a comment

Refugees Welcome – Demo am 19.11. in Rostock

Refugees welcome – solidarity with refugees!

Right wing action rises again in Germany…

Aufruf auf deutsch, Appel à manifester, احضار

Similar to 20 years ago we have constate racist agitation everywhere in Germany. Not only the NPD but also racist groups and civil initiatives agitate against giving refugees a place to live in their neigbourhood. They try to prevent places for refugees with hundrets of signatures, flyers and petitions or even juristic actions. Refugees are called with the common prejudges such as parasite, imposter or criminals and this way they get discriminated and criminilized. That these words are followed by concrete action prove the attacks with firework explosives towards refugee-camps in Güstrow in Oktober 2012, short time later in Waßmannsdorf (Brandenburg) or just recently in Arnstadt (Thüringen). The offenders often leave threats like „Lichtenhagen comes again“ or „Rostock is everywhere“ that refer directly to the racist progroms 21 years ago in Rostock-Lichtenhagen. Continue reading


1 Comment

Aufruf zur Demo der Geflüchteten in Bitterfeld am 1. August 2013 um 10:30

english, farsi, arabic, frensh below!!!

Wir Flücht­lin­ge im Land­kreis Bit­ter­feld wer­den ge­zwun­gen in iso­lier­ten La­gern zu woh­nen, die mit­ten im Wald, fern­ab von Ein­kauf­mög­lich­kei­ten, Ärz­ten und sons­ti­gen Orten ge­sell­schaft­li­chen Le­bens lie­gen. Die Si­tua­ti­on in den La­gern ist sehr schlecht. Die Zim­mer sind klein und über­be­legt. Die Kü­chen­ge­rä­te, Toi­let­ten und Bäder sind ka­putt oder zu we­ni­ge. Die Heim­lei­ter der Lager im Land­kreis Bit­ter­feld kon­trol­lie­ren und be­dro­hen uns. Sie miss­ach­ten un­se­re Pri­vat­sphä­re. Continue reading


Leave a comment

Demonstration in Köln am Sonntag, 16.Dezember 2012 14 Uhr, Friesenplatz Köln

aufruf deutsch / call english

français

türkçe
فارسی

Kaum steigt in diesem Herbst die Zahl von Asylbewerber_innen aus Notstandsgebieten in Deutschland auch nur leicht an, greifen die altbekannten öffentlichen Reflexe von Diskriminierung, Hetze, Krisen-Szenarios, Abwehr und beschleunigter Abschiebung. Das können wir nicht hinnehmen. Continue reading


Leave a comment

Dritte Pressemitteilung der Aktivist_innen der Aktion an der iranischen Botschaft in Berlin


farsi and english follows

Dritte Pressemitteilung der Aktivist_innen der Aktion an der iranischen Botschaft in Berlin

Berlin, den 29.11.2012

Die Protestierenden fordern die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen.
Die Protestierenden sind keiner politischen Gruppe oder Organisation angehörig. Die Aktion ist aus ihren eigenen unabhängigen Ideen entstanden.


Am Mittwoch, den 28.11.2012, betraten wir, einige politische Aktivist_innen, um 14 Uhr das Gelände der Iranischen Botschaft, um die politischen Gefangenen im Iran zu unterstützen und unsere Abscheu über das Vorgehen des islamischen Regimes gegenüber Oppositionellen zu demonstrieren. Wir glauben, dass dieses Gelände ein Symbol dieses Regimes in Deutschland ist. Indem wir die offizielle Flagge der Islamischen Republik entfernten, griffen wir deren Identität an und verlangen im Rahmen dieser Aktion die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Wir wollen die internationale Gemeinschaft auf die Verbrechen aufmerksam machen, die täglich in den iranischen Gefängnissen stattfinden. Continue reading


3 Comments

Aktuelles Statement vom Protestcamp der Geflüchteten am Oranienplatz

Genug ist genug. Es ist Zeit für Widerstand!

Berlin – Flüchtlings Protest Camp am Oranienplatz 30. Oktober 2012

PDF deutsch  | PDF farsi  |  PDF english  |  PDF turkish  |  PDF russian  |  PDF romanian  |  PDF serbo-kroatisch

deutsch:
Es ist unumgänglich einzusehen, dass Flüchtlinge nicht aus Spaß aus ihrer Heimat fliehen. Sie tun es aufgrund sehr schwerwiegender Gründen, wie politischer Verfolgung oder unzumutbarer sozialen Verhältnissen, welche oft lebensbedrohlich für sie sind. In der Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit, setzten sie sich für die Flucht großen Gefahren aus und lassen ihre gesamte Existenz, ihre Familien,  Freundinnen und Freunde zurück. Continue reading


Leave a comment

Soliparty für den Flüchtlingsmarsch

Am kommenden Montag, 24.9. ab 2o Uhr, gibt es in Berlin eine Soliparty für den Refugee-March, der gegenwärtig auf dem Weg nach Berlin ist…
Wir laden Euch alle dazu ein!!!!
(Deutsch/English/Français/Español/فارسی/العربية)

Soliparty für den Refugee-March - Montag 24.9 ab 20hSoliparty für den Refugee-March - Montag 24.9 ab 20h
Download Einladung als PDF

“Gut-am-Montag Special” im Möbel Olfe am Kotti, Reichenberger Str. 177, Kreuzberg
Weitere Infos zum Flüchtlingsmarsch:
https://asylstrikeberlin.wordpress.com/
http://refugeetentaction.net/


Leave a comment

Erklärung der protestierenden Flüchtlinge / Statement of protesting refugees 18.09.2012

english & farsi follows

(German)
Wir kämpfen für die Verwirklichung einer auf Gerechtigkeit und Freiheit basierten Welt

Wir, die streikenden und protestierenden Flüchtlinge in Deutschland, die einen 6-monatigen Kampf hinter sich haben, und uns aktuell in einem Protestmarsch von mehreren Hundert Kilometern befinden, geben bekannt:
1- Wir werden Abschiebungen abschaffen, weil wir überzeugt sind, dass der Lebensort eines Menschen allein auf seinem individuellen Willen und  seiner individuellen Entscheidung beruht und nicht auf die politisch-wirtschaftlichen Verhältnisse der Mächte, die Freiheit und Gerechtigkeit in ihren internationalen Schaufenster täglich zur Schau stellen.
2- Wir durchbrachen den eingekreisten Bewegungsradius der Residenzpflicht und unterlassen keine Tat, um ihn praktisch abzuschaffen, weil wir überzeugt sind, dass Bewegungsfreiheit eine der elementarsten Menschenrechte ist.
3- Wir verweigern das erzwungene Leben in den Isolationslagern für Flüchtlinge und die Philosophie einer solchen elenden Erfindung. Das erzwungene Leben in den Isolationslagern gleicht Folter. Wir können nicht mehr Zeuge der tragischen Folgen vom Leben der Menschen in solchen Unterkünften sein. Continue reading