News of Berlin Refugee Movement – from inside

Abolish Residenzpflicht! Abolish ‚Lagers‘! Stop Deportations! Right to Work and Study!

Letter from a norwegian detention center to the ‘Minister of Migration and Integration’, Sylvi Listhaug

Leave a comment

poster designed by Ahmed Isam Aldin against war in Sudan
there’s a norwegian version further below!

To the Minister of Migration and Integration, Sylvi Listhaug (postmottak@jd.dep.no) and to the Norwegian Directorate for Immigration’s Northern Region Office (rkn@udi.no)

In copy:
The Mayor of Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (rurf@svk.no)
The Norwegian Organization for Asylum Seekers (noas@noas.org)
The municipal newspaper Sør-Varanger Avis (redaksjon@sva.no)
The Director of the UNHCR bureau for Europe, Vincent Cochetel (cochetel@unhcr.org)
Halvor Frihagen, Lawyer at Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig  (frihagen@abwiig.no)

Saturday, January 23, 2016

Dear Sir / Madam,

I want to inform you that I am under arrest without having violated any law or committed any crime. This reminds me of the many times I was arrested by the repressive Sudanese regime for my peaceful activism and for defending my rights and the rights of exploited people. But this time I am under arrest for trusting the human rights values and obligations of the Norwegian State.

On November 4, 2015, I entered Norway through its border with Russia and asked the Norwegian police for protection of my political and civil rights. I was taken to a camp in Vikhammer, Malvik. On January 18, 2016, after more than two months of waiting, the police came to my room at five in the morning to arrest me while I was sleeping half-naked. They flew me to Finnmark Ankomstsenter camp in Kirkenes in the north of the country where I met a lot of other refugees most of them from Syria and Afghanistan. One day later the police interviewed me. On the next day – without any examination of my asylum case – they answered by saying that I have a visa to Russia which will expire by the middle of next month. They did not take into account the corruption of Russia’s asylum system, nor did they consider the good Sudanese-Russian relations and my criticism of the Russian regime for taking part in the war in the Middle East. After they handed over their decision to me, they arrested me with the aim of deporting me in violation of Norway’s international human rights obligations: I seeked asylum which is my right according to the 1951 UNHCR agreement and Norway decided to deport me without considering my asylum application.

In the camp in Kirkenes, we organized a protest and hunger strike to improve the conditions of our arrest, to know for how many days it will last and to protest against deportations. Then they handed us a paper with arrest order for 72 hours and they brought us a limited internet but still they are serving us a small meal which is not enough to feed adults.

You and your government are responsible for these policies breaching international human rights conventions (cf. “Norway criticised over deportation of asylum seekers to Russia” published in the Guardian on 19/01/2016). I therefore urge you to release me from the arrest where I was placed for organizing a peaceful demonstration, stop my deportation and let me apply for asylum in Norway which is my human right.

Yours sincerely
Ahmed Isam Aldin

ahmedisamaldin@gmail.com
http://ahmedisamaldin.blogspot.com/
http://girifna.com/

 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og Utlendingsdirektoratets Regionkontor Nord

Kopi:
Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Sør-Varanger Avis
Europa-sjef for FNs høykommissær for flyktninger, Vincent Cochetel
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, ved advokat Halvor Frihagen

Lørdag, 23. januar 2016

Jeg ønsker å meddele at jeg er under arrest uten å ha brutt noen lov eller gjort noe kriminelt. Dette minner meg om de mange gangene jeg har blitt arrestert av det undertrykkende sudanske regimet for å drive fredelig aktivisme, for å forsvare mine rettigheter, og for å arbeide for rettene til mennesker som blir utnyttet. Forskjellen er at jeg denne gangen er utsatt for frihetsberøvelse fordi jeg stolte på den norske statens menneskerettsforpliktelser og respekt for menneskeverdet.

Jeg kom til Norge over grensen mot Russland den 4. november 2015, og bad politiet om å beskytte mine politiske rettigheter og mine borgerretter. Jeg ble fraktet til en leir i Vikhammer i Malvik. Den 18. januar 2016, etter mer enn to måneder venting, kom politiet og hentet meg fra rommet mitt klokken halv fem om morgenen – jeg sov og var i bare undertøyet. De fløy meg til Finnmark ankomstsenter i Kirkenes, hvor jeg kom sammen med mange andre flyktninger, de fleste fra Syria og Afghanistan. Neste dag ble jeg intervjuet av politiet, og dagen etter– uten at jeg hadde fått asylsaken min behandlet – kom svaret om at visumet mitt til Russland er gyldig til midten av neste måned. De tok ikke hensyn til det korrumperte russiske asylsystemet, og heller ikke de tette båndene mellom Russland og Sudan, eller min offentlige kritikk av russiske styresmakter for rollen de spiller i krigshandlingene i Midtøsten. Etter å ha gitt meg beskjed om avgjørelsen, arresterte de meg for å kunne sende meg ut i strid med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser: jeg søkte om asyl, noe som er min rett etter FNs flyktningekonvensjon av 1951, og Norge valgte å deportere meg uten å vurdere asylsøknaden min.

I leiren i Kirkenes organiserte vi en protest og sultestreik for å bedre forholdene under interneringen, for å få vite hvor lenge vi ville bli holdt der, og for å protestere mot utsendelsene. Da ble vi forevist et dokument om varetektsfengsling i 72 timer, og vi fikk begrenset tilgang til internett, men vi får fortsatt for lite mat til å mette et voksent menneske.

Du, og regjeringen du er en del av, er ansvarlige for disse bruddene på FNs menneskerettskonvensjon (se f.eks. «Norway criticised over deportation of asylum seekers to Russia» offentliggjort i The Guardian 19. januar i år). Jeg oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å løslate meg fra varetekt, som jeg ble satt i etter å ha organisert en fredelig demonstrasjon, til å stoppe deportasjonen, og til å la meg søke om asyl i Norge – min menneskerett.

Med vennlig hilsen
Ahmed Isam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s